Vechiul Testament. Leviticul – cartea a treia a lui Moise

 1. Leviticul – cartea a treia a lui Moise. Arderile de tot. Capitolul 1
 2. Leviticul – cartea a treia a lui Moise. Jertfele de mâncare. Capitolul 2
 3. Leviticul – cartea a treia a lui Moise. Jertfele de mulţumire. Capitolul 3
 4. Leviticul – cartea a treia a lui Moise. Jertfele pentru ispăşire. Capitolul 4
 5. Leviticul – cartea a treia a lui Moise. Jertfele pentru inspăşirea păcatelor. Capitolul 5
 6. Leviticul – cartea a treia a lui Moise. Domnul a vorbit lui Moise şi i-a zis. Capitolul 6
 7. Leviticul – cartea a treia a lui Moise. Legea jertfei pentru vină. Capitolul 7
 8. Leviticul – cartea a treia a lui Moise. Sfiinţirea lui Aaron şi a fiilor lui. Capitolul 8
 9. Leviticul – cartea a treia a lui Moise. Jertfele lui Aaron şi a fiilor lui. Capitolul 9
 10. Leviticul – cartea a treia a lui Moise. Doi fii ai lui Aaron arşi. Capitolul 10
 11. Leviticul – cartea a treia a lui Moise. Dobitoacele curate şi necurate. Capitolul 11
 12. Leviticul – cartea a treia a lui Moise. Curăţirea femeilor după naştere. Capitolul 12
 13. Leviticul – cartea a treia a lui Moise. Lepra de oameni. Capitolul 13
 14. Leviticul – cartea a treia a lui Moise. Curăţirea leprei de pe om. Capitolul 14
 15. Leviticul – cartea a treia a lui Moise. Necurăţiile bărbatului. Capitolul 15
 16. Leviticul – cartea a treia a lui Moise. Legea pentru sărbătoarea de peste an a ispăşirii. Capitolul 16
 17. Leviticul – cartea a treia a lui Moise. Locul pentru jertfe. Capitolul 17
 18. Leviticul – cartea a treia a lui Moise. Oprirea însoţiirilor nelegiuite. Capitolul 18
 19. Leviticul – cartea a treia a lui Moise. Felurite legi ca tâlcuire a poruncilor. Capitolul 19
 20. Leviticul – cartea a treia a lui Moise. Pedepse. Capitolul 20
 21. Leviticul – cartea a treia a lui Moise. Porunci privitoare la preoţi. Capitolul 21
 22. Leviticul – cartea a treia a lui Moise. Când să mănânce din jertfe. Capitolul 22
 23. Leviticul – cartea a treia a lui Moise. Sărbătorile. Sabatul. Capitolul 23
 24. Leviticul – cartea a treia a lui Moise. Rânduieli privitoare la sfeşnic. Capitolul 24
 25. Leviticul – cartea a treia a lui Moise. Anul sabatic. Capitolul 25
 26. Leviticul – cartea a treia a lui Moise. Binecuvântarea. Capitolul 26
 27. Leviticul – cartea a treia a lui Moise. Juruinţele Capitolul 27